реализованные проекты

Промышленная группа ТЕХНОЛОГИЯ,в соответствии с требованиями  нормативной документации :

(Постанова КабМіну України №1107 від 26 жовтня 2011р. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки),


готова предложить высокий уровень подготовки и систематизации документации и содействия в проведении  экспертизы предприятия и получении экспертного заключения на получение разрешения на эксплуатацию оборудования повышенной опасности и выполнение работ повышенной опасности.  • ПАО «ЗАПОРОЖКОКС»

Подготовка документации и содействие в получении Разрешение на:


-  выполнение работ повышенной опасности

*…технічне обслуговування… машин,механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

* Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу небезпеки, а також аміаку та його похідних.

* Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежо- небезпечних зонах.

*Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.»

* Роботи з вироблення коксу.


- на эксплуатацию оборудования повыщенной опасности

* Устаткування, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, небезпечних або шкідливих речовин.

* Конвеєрні стрічки для коксохімічної промисловості.

* Технологічне устаткування коксохімічної промисловості.

* Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа.


  • АО «Мотор Сич»

Подготовка документации и содействие в получении Разрешение на:


  • -  выполнение работ повышенной опасности

*…технічне обслуговування… машин,механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

* Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.

*…роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).


- на эксплуатацию оборудования повыщенной опасности

* Технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним газом суб'єктів господарювання та населених пунктів.

>>> на главную